Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida

Benvolguts/ benvolgudes:

Fidels al nostre compromís de  intentar millorar la comunicació amb els nostres ciutadans, us oferim aquesta pàgina web renovada, amb el desig de que resulti un servei còmode per facilitar les relacions entre l’ajuntament i els veïns i veïnes, al mateix temps que serveixi per projectar i difondre la nostra vila a l’exterior.

Aquest nou portal us permetrà fer una passejada per la nostra història i pel nostre patrimoni, així com disposar de les dades actuals de la situació de la nostra vila, però sobretot ha de ser el medi que doni rapidesa a les comunicacions, transparència a les actuacions i eficàcia als serveis.

Ens agradaria que aquesta nova web sigui una eina vàlida per tothom i per tant està a la disposició de tots i totes per rebre els suggeriments i  les aportacions adequades per millorar-la cada dia.

Agraït per la vostra confiança, quedo al vostre servei i a la vostra disposició.

 

Josep Regué i Montserrat

Alcalde de Cubells