Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida
Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida
Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida
Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida

Reducció de mòduls agraris

09/05/2019

S’ha publicat l’Ordre HAC/485/2019, de 12 d'abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2018, els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

Informacio_Reducció_Moduls_Agraris_Lleida_BOE 30042019 (1).pdf