Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida
Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida
Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida
Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida

Subvenció de Programació d'espectacles d'arts en viu de caràcter professional en municipis de fins a 1.000 habitants

27/11/2023

Atès que es va publicar a data 7 d’agost de 2023 al DOGC número 8974 la resolució de 28 de juliol de 2023, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la “Programació d'espectacles d'arts en viu de caràcter professional en municipis de fins a 1.000 habitants.”

Atès que l’Ajuntament de Cubells a data 21 de setembre de 2023 va sol·licitar la subvenció per subvencionar les despeses sorgides per la Comarcalada 2023, objecte de la convocatòria.

 

S'ha atorgat i acceptat la subvenció de “Programació d'espectacles d'arts en viu de caràcter professional en municipis de fins a 1.000 habitants” per un import de 4.500€.