Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida
Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida
Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida
Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida

Subvenció d' Execució d'obres de conservació i manteniment d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2023-2025

27/11/2023

Atès que es va publicar a data 4 de juliol de 2023 al DOGC número 8957 la resolució de 13 de juliol de 2023, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la “Execució d'obres de conservació i manteniment d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2023-2025”.

Atès que l’Ajuntament de Cubells a data 4 d’agost de 2023 va sol·licitar la subvenció per subvencionar les despeses en l’àmbit de la millora de les cobertes de Sant Pere i Santa Maria, objecte de la convocatòria.

S'ha atorgat i acceptat la subvenció de “Execució d'obres de conservació i manteniment d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2023-2025”