Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida
Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida
Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida
Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida

OBERT EL TERMINI PER OPTAR A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DE LES PISCINES MUNICIPALS DE CUBELLS, PER LA TEMPORADA 2021

26/05/2021

L’Ajuntament informa que s’ha obert el termini per presentar ofertes per l’explotació del servei del bar de les piscines municipals per la temporada d’estiu 2021.

El termini per presentar les ofertes, a les oficines de l'Ajuntament, finalitza el dia 7 de juny de 2021 a les 13.00h. El cànon s’ha establert en 2.000€ + IVA.

Podeu consultar el plec de clàusules administratives particulars per les quals s'ha de regir aquesta convocatòria, al Perfil del Contractant d'aquest mateix web.